Дополнително

Инсајдерски групи за притисок

Инсајдерски групи за притисок

Инсајдерските групи за притисок имаат силни врски со носителите на одлуки и редовно се консултираат. Инсајдерските групи за притисок се групите за кои владата - локална или национална - смета дека се легитимни и, според тоа, имаат пристап до носителите на одлуки. На пример, инсајдерски групи може да бидат вклучени на редовни состаноци со министри или државни службеници и тие може да бидат вклучени во списоците за проследување нови предлози на владата. Фактот дека инсајдерските групи се дел од процесот на консултација, им овозможува да користат директни методи за да извршат влијание. Инсајдерските групи имаат тенденција да бидат многу моќни и долгорочни во однос на политичкото влијание. Повеќе е вообичаено за секциите, отколку за промотивните групи да бидат инсајдери, иако тоа во никој случај не е случај.

Инсајдерските групи за притисок се слични во еден поглед. Општо, тие се придржуваат кон „правилата на играта“. На пример, тие имаат тенденција да ги почитуваат довербите и да не прават јавни напади врз министрите. Инсајдерските групи можат дополнително да се поделат во две категории. Првите се институции во рамките на државниот апарат. Оваа категорија вклучува организации како што е црквата на Англија и полициските сили. Тие можат да бидат опишани како инсајдерски групи затоа што се вклучени во процесот на консултација, се разбира кога се дискутираат предлози на владата релевантни за нивните активности. Втората категорија е надворешни групи. Додека институциите во рамките на државниот апарат се консултираат во процесот на дискусија за владините предлози, истото не важи и за надворешните групи со инсајдерски статус. Наместо тоа, тие се независни организации како што се синдикатите, добротворните организации или групите под притисок, кои се повикуваат од владата да обезбеди експертиза кога тоа ќе биде потребно. Типот на избраната група варира во зависност од идеолошката ориентација на владата и другите фактори, како што е јавното мислење. Значи, типот на надворешни групи дадени инсајдерски статус варира од влада до влада.

Поврзани Мислења

  • Инсајдерски групи за притисок

    Инсајдерските групи за притисок имаат силни врски со носителите на одлуки и редовно се консултираат. Инсајдерските групи за притисок се групите кои владата - локална или…

  • Кои се помоќни? Британски или американски групи за притисок?

    Групите за притисок се од витално значење за едно демократско општество, а плуралистичкиот модел сугерира колку повеќе групи подобро, тоа укажува на просперитетна демократија како…

  • Кои се групите на притисок

    Група за притисок може да се опише како организирана група која не поставува кандидати за избори, но има за цел да влијае на владината политика или…

Погледнете го видеото: Бојан Јовановски во 12 часот на распит кај Вилма Русковска (Октомври 2020).